Rajavartiolaitoksen monitoimilentokoneiden toimittajaksi on valittu Sierra Nevada Corporation

Rajavartiolaitoksen Dornier 228 -valvontalentokoneet ovat tulossa elinkaarensa päähän. Koneet korvataan kahdella uudella monitoimilentokoneella, joiden toimittaja on nyt valittu. Valvontalentokoneet toimittaa yhdysvaltalainen Sierra Nevada Corporation.

Rajavartiolaitoksen seuraavien monitoimilentokoneiden toimittajaksi on valittu Sierra Nevada Corporation. Hankintaan kuuluu kaksi Bombardierin Challenger 650 -liikelentokoneeseen pohjautuvaa ilma-alusratkaisua, jotka Sierra Nevada Corporation modifioi Rajavartiolaitoksen operatiivisiin tarpeisiin soveltuviksi. Toimitussopimus allekirjoitettiin Helsingissä 27.6.2024. Koneet on tarkoitus saada käyttöön vuosien 2026 ja 2027 aikana.

Tarjouskilpailun viimeisessä vaiheessa tarjouksen jätti määräaikaan mennessä kaksi Prime-kandidaattia. MVX-hankkeen tarjouskilpailun arvioinnissa Sierra Nevada Corporationin ratkaisu täytti Rajavartiolaitoksen asettamat suorituskykyvaatimukset. Valinta perustui toimittajan kokemukseen ja osoitettuun kykyyn toteuttaa monimutkaisia ilma-alusten modifiointeja sekä kykyyn toimittaa koneet määräajassa.

”Uudet valvontalentokoneet lisäävät Suomen suorituskykyä rajaturvallisuus- ja meriturvallisuustehtävissä merkittävästi, mikä on tärkeää vaikeasti ennakoitavassa turvallisuusympäristössämme ”, toteaa Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston päällikkö, kenraalimajuri Matti Sarasmaa.

MVX-hankkeen johtaja, prikaatikenraali Jari Tolppanen on luottavainen, kun hanke etenee tuotantovaiheeseen. ”Asetetut suorituskykytavoitteet saavutetaan määrärahojen puitteissa. Sopimus on tasapainoinen. Sierra Nevada Corporation on erittäin kyvykäs ja kokenut valvontalentokonetoimittaja”, toteaa Tolppanen.

Uudet CL650-koneet maalataan sinivalkoisiksi, ja ne saavat rekisteritunnuksikseen OH-MVX ja OH-MVY.

Moderni, kustannustehokas suorituskyky

Rajavartiolaitoksen Dornier 228 -valvontalentokoneet lähestyvät käyttöikänsä loppua. Nyt hankittavilla uusilla ilma-aluksilla paitsi korvataan käytöstä poistuvat koneet, myös saavutetaan merkittäviä parannuksia Rajavartiolaitoksen käytössä olevaan suorituskykyyn. Uusilla koneilla saadaan merkittävä parannus toiminta-aikaan sekä suurempi kuljetuskapasiteetti. Lisäksi koneet varustetaan kehittyneillä teknisillä järjestelmillä ja moderneilla valvontasensoreilla. Uudet koneet takaavat korkealuokkaisen toimintakyvyn ja ne on suunniteltu suoriutumaan lukuisista eri tehtävistä ja olosuhteista.

”Rajavartiolaitos on saamassa käyttöönsä kyvykkyyden, jonka suorituskyky ja laaja sensorivalikoima on kansainvälisestikin vertailtuna huippuluokkaa. Kyseessä on maailmanluokan monitoimilentokone, joka kykenee operoimaan Rajavartiolaitoksen vaativassa tehtäväkentässä”, toteaa MVX-hankkeen päällikkö, everstiluutnantti Kenneth Rosenqvist.

Rajavartiolaitos evaluoi itse hankittavat laitteet ja järjestelmät mittavassa arviointivaiheessa vuonna 2023. Näin hankkeessa on voitu varmistua siitä, että hankittava kokonaisuus täyttää vaatimukset ja soveltuu käyttötarkoitukseensa.

Hankinnan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 163 miljoonaa euroa. Eduskunta osoitti rahoituksen hankintaan vuonna 2023 talousarviossa. Rahoitus kattaa kaksi ilma-alusta järjestelmineen sekä tarvittavan henkilöstön koulutuksen, käyttöönoton teknisen tuen sekä varaosia. Tarjouskilpailu monine eri vaiheineen osoitti Sierra Nevada Corporationin tarjoaman ratkaisun olevan kustannustehokas ja kyvykäs.

Koneet jatkossakin muiden viranomaisten tukena

Rajavartiolaitoksen lentokoneiden tärkeimpiä tehtäviä ovat maa- ja merirajojen valvonta, etsintä ja pelastus, Itämerellä liikkuvien alusten tunnistaminen sekä merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioiden johtaminen.

Lentokoneilla myös tuetaan muita viranomaisia Itämeren tilan ja tilanteen seurannassa sekä Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnassa. Koneisiin integroidaan Puolustusvoimien järjestelmiä sekä sosiaali- ja terveysministeriön potilaskuljetuskyky. Lisäksi lentokoneilla voidaan osallistua myös kansainväliseen yhteistyöhön.

Uudet lentokoneet parantavat merkittävästi Suomen rajaturvallisuutta. Rajavartiolaitoksen operatiivisiin tarpeisiin ja toimintaympäristön olosuhteisiin mukautettu moderni järjestelmäkokonaisuus on muuntautumiskykyinen ja ketterä. MVX-kokonaisuus on strateginen suorituskyky Rajavartiolaitokselle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle seuraavaksi 30 vuodeksi.

Monivaiheinen hanke on yhdistelmä historiaa ja tulevaisuutta

MVX-hanke käynnistyi esiselvityksillä vuonna 2019. Hanke sai rahoituspäätöksen 2022. Alun perin tarjouskilpailuun kutsuttiin yhdeksän toimittajaa. Hankkeen edetessä prime-kandidaattien määrä karsiutui alustavien tarjottujen ratkaisuiden perusteella yhdeksästä neljään. Rajavartiolaitos asiantuntijoineen evaluoi tarjotut ratkaisut ja järjestelmät, ja tulosten perusteella tarjouskilpailun viimeiseen vaiheeseen kutsuttiin kaksi konetoimittajaa. Viimeisen neuvotteluvaiheen ja kokonaisharkinnan jälkeen konetoimittajaksi valittiin Sierra Nevada Corporation.

Rajavartiolaitoksen ilma-alukset on vuosien saatossa rekisteröity lähes poikkeuksetta aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen valvontalentokone, VL Sääski II, oli tunnukseltaan OH-MVA. Nykyiset Dornierit ovat rekisteritunnuksiltaan OH-MVN ja OH-MVO. Koska uudet suihkumoottorilliset Challenger-koneet edustavat suurta edistysaskelta ja uutta aikakautta Rajavartiolaitoksen ilmailussa, on myös rekisteritunnuksissa päätetty ottaa aiempaa suurempi loikka eteenpäin. Niinpä ensimmäinen käyttöön otettava uusi kone saa rekisteritunnuksen OH-MVX ja sen sisarkone tunnuksen OH-MVY.

Iso-Britannian helikoptereita osallistuu Utin jääkärirykmentin lentotoimintaan

Iso-Britannian lento-osastoon kuuluu kolme AH-64E Apache-taisteluhelikopteria Kuva: Tim Felce (Airwolfhound) – commons file, CC BY-SA 4.0,

Iso-Britannian maavoimien helikopteriosasto osallistuu Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan lentotoimintaan 29. huhtikuuta – 1. kesäkuuta 2024 järjestettävässä harjoituksessa.

Utin jääkärirykmentin harjoitukseen osallistuvaan Iso-Britannian lento-osastoon kuuluu kolme AH-64E Apache-taisteluhelikopteria sekä lentotoiminnan vaatimaa henkilöstöä, yhteensä alle 100 henkilöä.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteensopivuutta ja yhteistoimintaa Suomen ja Iso-Britannian helikopteriosastojen välillä, sekä harjoituttaa joukko-osastoja yhteistoimintaan helikoptereiden kanssa Maavoimien kevään kokonaisharjoitteluun liittyen.

Helikopteripataljoonasta harjoitukseen osallistuu NH90- ja MD500-helikoptereita.

Utin jääkärirykmentin harjoituksen helikopteritoiminta painottuu Etelä-Suomeen, mutta lentotoimintaa saattaa olla myös muualla Suomessa. Tavoitteena on harjoitella vaihtelevissa maasto- ja valaistusolosuhteissa, kaikkina vuorokauden aikoina.

Lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa.

Harjoitus on osa vuodelle 2024 hyväksyttyä Puolustusvoimien kansainvälistä harjoitusyhteistyötä.

Taivaalla viipyilevä kone kuvaa rakennukset ja tiet – Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus- ja laserkeilauskausi käynnistyi

Maanmittauslaitos

Keväällä taivaalla saattaa nähdä edestakaisin pidemmän aikaa lentelevän lentokoneen. Todennäköisesti kone suorittaa ilmakuvausta: Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus- ja laserkeilauskausi on käynnistynyt. Kuvauskoneen voi nähdä lentävän taivaalla mm. Merikarvialla, Ilomantsissa, ja Sodankylässä.

Ensimmäisenä kuvauskoneet voi bongata Inkoon ja Kotkan alueilla. Kevätkauden kuvausten käynnistyminen edellyttää, että lumet ovat sulaneet, että ilmakuvauksissa ja laserkeilauksissa päästään havaitsemaan paljasta maanpintaa. Tämän takia kuvaukset aloitetaan etelästä. Kaikki kuvauspaikat ja kuvausten etenemisen voi katsoa Tuotannon tilannekartasta.

Tänä vuonna ilmakuvataan 128 000 km², josta Maanmittauslaitos kuvaa itse puolet ja alihankkijoina toimivat ilmakuvauskonsultit AVT Airborne Sensing GmbH ja Field Finland Oy puolet. Ilmakuvausta varten suoritetaan kuvausalueilla signalointi eli maastoon viedään valkoisia rasteja, joita kutsutaan signaaleiksi.

Tänä vuonna laserkeilataan 62 000 km², joista Maanmittauslaitos keilaa itse kymmenesosan. 90 % keilauksista tekevät Maanmittauslaitoksen toimeksiantona Leica Geosystems Technology AS, BSF Swissphoto AG ja Field Finland Oy.

– Edellinen kausi oli haastava mm. sääolosuhteiden ja lentokonerikkojen takia. Viime vuonna kuvaamatta ja keilaamatta jääneet alueet kuvataan ja keilataan tänä vuonna, sanoo kartastopäällikkö Juha Kareinen Maanmittauslaitokselta.

Välttämätöntä tietoa yhteiskunnallisten toimintojen takaamiseksi

Ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ovat kriittisen tärkeitä useille yhteiskunnan toiminnoille. Aineistoja tarvitsevat ja sen keräämistä rahoittavat Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus. Ilmakuva-aineistoja hyödynnetään esimerkiksi EU:n peltovalvonnassa.

Suomen maapinta-alasta laserkeilataan vuosittain pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta noin kuudesosa ja ilmakuvataan kolmannes kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti.

–  Nyt käynnistyi viides vuosi kuudesta tällä ohjelmalla. Vuonna 2026 käynnistyviä uusia ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelmia suunnitellaan parhaillaan, Kareinen kertoo.

Ilmakuvat julkaistaan avoimena aineistona

Kuvausten jälkeen aineistot käsitellään julkaisukelpoiseksi. Loppuvuoteen mennessä koko aineisto on asiakkaiden käytettävissä. Aineistoja voi katsella kuka tahansa Karttapaikalla. Karttapaikka on kaikille avoin verkkopalvelu, jossa voi katsella karttoja ja ilmakuvia. Palvelussa voi myös ostaa painettuja karttoja ja tulosteita.

Vuosittain kerätyn laserkeilausaineiston tarkkuus rajoittaa aineiston saatavuutta. Aineiston käyttöön saaminen edellyttää käyttölupaa ja käyttäjän tunnistautumista. Alkuperäisestä laserkeilausaineistosta tehdään pistetiheydeltään harvennettu versio, joka on kaikkien saatavilla avoimena datana. Lue lisää laserkeilausaineistojen hankinnasta.

Finnair päivittää talven 2024 ja kesän 2025 tarjontaansa – lisää viikkovuoroja Japaniin ja Dallasiin; uusi reitti Norjan Kirkkoniemeen

Finnair on päivittänyt tarjontaansa kesäkaudelle 2025. Finnair lisää uuden viikkovuoron Tokion Naritaan, ja tarjoaa kesäkaudesta 2025 lähtien päivittäiset lennot sekä Tokion Hanedan että Tokion Naritan lentokentille. Myös Nagoya saa kolmannen viikkovuoron.

Lisäksi Finnair avaa kesäkaudella 2025 uuden reitin Pohjois-Norjan Kirkkoniemeen (Kirkenes), jonne yhtiö lentää Helsingistä Ivalon kautta kolme kertaa viikossa. Lento operoidaan 68-paikkaisella ATR-koneella. Uusi reitti palvelee suomalaisia ja kansainvälisiä matkailijoita, jotka haluavat vierailla Suomen Lapin lisäksi Pohjois-Norjassa ja kokea esimerkiksi kuuluisan Hurtigrutenin lauttareitin, jonka päätepiste on Kirkkoniemen kylä.

“Kirkkoniemen reitti vahvistaa jo ennestään laajaa verkostoamme pohjoisessa, ja mahdollistaa nopean ja sujuvan yhteyden Helsingistä Pohjois-Norjaan matkustaville asiakkaillemme”, kertoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.

Finnair lisää lentoja kesäkaudella 2025 myös Tallinnaan, Riikaan ja Vilnaan. Tallinna ja Riika saavat viisi uutta viikkovuoroa ja Vilna kaksi.

Finnair päivittää lisäksi Malagan reitin aikatauluja. Kesäkaudella 2025 päivän ensimmäinen lento Helsingistä Malagaan lähtee klo 13.10 ja saapuu klo 16.55, ja paluulento Malagasta lähtee klo 17.40 ja saapuu Helsinkiin klo 23.15. Päivitetty aikataulu tarjoaa matkustajille miellyttävämmät matka-ajat ja mahdollistaa sujuvat yhteydet esimerkiksi muualle Suomeen. Päivitetyt lentoajat koskevat kaikkia muita viikonpäiviä paitsi lauantaita.

Finnair on lisäksi päivittänyt talven 2024 liikenneohjelmaansa ja lentää lokakuun 2024 lopulta alkaen Dallasiin päivittäin. Dallas on Finnairin kumppanin American Airlinesin kotikentttä, ja Finnairin Dallasin lennot tarjoavat sujuvan yhteyden American Airlinesin laajaan verkostoon Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

*Talvikausi 2024: 27.10.2024-29.3.2025; kesäkausi 2025: 30.3.2025-25.10.2025 

Lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi vuonna 2023 viidenneksen, Pohjois-Suomen lentokentillä vilkasta

Suomen lentokenttien kautta matkusti vuonna 2023 yhteensä 18,5 miljoonaa matkustajaa. Matkustajia oli 2,9 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2022, mutta yhä 7,8 miljoonaa vähemmän kuin ennen koronapandemiaa 2019.

Muutamilla Pohjois-Suomen lentokentillä matkustajamäärät ohittivat kuitenkin jo koronapandemiaa edeltävät luvut, selviää ilmaliikenne-tilaston tiedoista.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi 15,4 miljoonaa ja muiden kotimaan lentoasemien kautta yhteensä noin 3,1 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 19 % ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä 17 %.

”Koronapandemiasta palautuminen on näkynyt kotimaan lentoasemista erityisesti Pohjois-Suomessa, kuten Enontekiön, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla, joiden kautta on talvikuukausina lentänyt jopa puolet enemmän matkustajia kuin vuonna 2019”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kiia Lempinen.

Valtaosa eli 15 miljoonaa matkustajaa matkasi viime vuonna ulkomaanlennoilla. Ulkomaanlentojen matkustajamäärä myös kasvoi selvästi kotimaanlentoja enemmän, 22 % vuoteen 2022 verrattuna. Kotimaanlentojen kasvu jäi 6 %:iin.

”Viime vuosina ulkomaanlentojen osuus on ollut kasvusuuntainen, ja ne kattoivat viime vuonna jo yli 80 % kaikista lennoista. Kotimaanlentojen osuus taas on laskenut. Matkustajamäärät ulko- ja kotimaanlennoilla vaihtelevat kuitenkin vuodenaikojen mukaan niin, että talvikuukausina matkustajien määrä kotimaanlennoilla kasvaa ja vastaavasti ulkomaanlennoilla laskee”, Lempinen sanoo.

Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

”Jos tarkastellaan muuttunutta maailmantilannetta, esimerkiksi etätyön lisääntymistä sekä Suomesta Aasiaan suuntautuvien lentoaikojen pidentymistä, voidaan arvioida, etteivät lentoliikenteen matkustajamäärät mahdollisesti palaudu ennalleen lähiaikoina”, toteaa Lempinen.

Finnair jatkaa ostoliikennettä Kajaaniin, Kokkolaan, Kemiin, Jyväskylään ja Joensuuhun 28.3.2026 saakka

Finnair voitti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämän julkisen tarjouskilpailun valtion tukemasta reittilentoliikenteestä Helsingin ja Kajaanin, Kokkolan, Kemin, Jyväskylän ja Joensuun välillä ja liikennöi näitä reittejä 29.4.2024–28.3.2026. Lennot ovat nyt ostettavissa Finnairin verkkosivuilta.

”Olemme iloisia, että voimme jatkaa ostoliikenneoperaattorina yhteyksien tarjoamista näistä viidestä kaupungista Helsinkiin ja Helsingistä sujuvasti eteenpäin kattavaan kansainväliseen verkostoomme”, Finnairin verkostosta vastaava johtaja Perttu Jolma sanoo.

Reitit lennetään Norran operoimilla ATR 72 -koneilla, joissa on 68/70 matkustajapaikkaa. Tyypillisellä viikolla Kajaaniin lennetään 10 viikkovuoroa, Jyväskylään, Joensuuhun ja Kokkolaan 11 viikkovuoroa ja Kemiin on 12 lentoa viikossa. Lentojen aikataulut voi tarkastaa Finnairin verkkosivuilta.

Finnair on liikennöinyt ostoliikennettä näillä viidellä reitillä syksystä 2022 alkaen.

Norwegian uudistaa logotyyppinsä ja visuaalisen ilmeensä

Norwegian uudistaa logotyyppinsä ja visuaalisen ilmeensä ensi kertaa yhtiön perustamisvuoden 2002 jälkeen.

– Norwegianin logotyyppi ja tavaramerkki ovat molemmat tunnettuja ja arvostettuja, ja olemme siitä erittäin ylpeitä. Vaikka uudistumme, lupaamme, että asiakkaat tunnistavat meidät edelleen. Yli 20 vuoden jälkeen on aika nykyaikaistamiselle. Uudistus antaa Norwegianille nykyaikaisemman, lämpimämmän ja selkeämmän ilmeen, sanoo Norwegian-konsernin markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Christoffer Sundby.

Norwegianilla on ollut alusta lähtien vuodesta 2002 sama logotyyppi, ja se on vakiintunut ja vahva tavaramerkki. Muutoksen taustalla on tarve mukauttaa visuaalinen ilme nykypäivän vaatimuksiin ja markkinoinnin tarpeisiin, mutta myös toive, että sillä voidaan osoittaa selkeämmin yhtiön ja tavaramerkin persoonallisuus ja luonne. Päivitys on jatkoa yrityksen 20-vuotisjuhlavuodelle vuonna 2022, ja tavoitteena on tulla Euroopan pidetyimmäksi ja luotettavimmaksi lentoyhtiöksi.

– Uudessa visuaalisessa identiteetissä on rikkaampi väripaletti, uusi typografinen ilme ja kuvatyyli samoin kuin joustavampi ulkoasujärjestelmä. Odotamme innolla, että voimme esitellä uuden ilmeen yhtiön sisällä ja ulkoisesti. Uusi ilme otetaan käyttöön vaiheittain. Aloitamme digitaalisissa kanavissa ja päivitämme sen jälkeen asteittain ja jäsennellysti kaikki markkinapaikat, toimistot, lentoasemat ja itse lentokoneet. Vanha ja uusi ilme elävät rinnakkain ylimenokauden ajan. Uusi ilme ja logotyyppi tulevat näkyviin ensi kertaa maaliskuun alussa omissa ja ulkoisissa medioissa, kertoo Norwegianin luovajohtaja Camilla Aspen.

Nokian Linnavuoreen rakennetaan F-35-hävittäjien moottorin kokoonpano- ja huoltotiloja

Puolustusministeri Antti Häkkäsen esittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on puoltanut Puolustusvoimien ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen solmimista maa-alueen käytöstä Nokian Linnavuoressa. Vuokrasopimuksen solmiminen on edellytys sille, että Puolustuskiinteistöt voi aloittaa maa-alueella toimitilojen rakennushankkeen. Maa-alueella toteutettavat rakennushankkeet liittyvät F-35-hankkeen teolliseen yhteistyöhön.

Puolustuskiinteistöt rakennuttaa Linnavuoreen F-35-monitoimihävittäjän F135-moottorin kokoonpano- ja huoltotilat sekä muuta infrastruktuuria Patria Aviation Oy:n käyttöön. Rakentamistöiden valmistuttua Puolustuskiinteistöt solmii vuokrasopimuksen Patria Aviation Oy:n kanssa. Patria käyttää tilaa F-35-hävittäjän moottoreiden loppukokoonpano- ja huoltotoimintaan. Moottoreiden kokoonpanohallin rakentaminen alkaa vuonna 2024. Moottoreiden huoltotoiminta jatkuu Suomen F-35-kaluston koko elinkaaren ajan.

Rakennushankkeet ja niiden myötä mahdollistuva teollisuuden toiminta Linnavuoressa ovat osa F-35-hankkeen suoran teollisen yhteistyön kokonaisuutta. F-35-hankkeen teollinen yhteistyö luo huoltovarmuuden näkökulmasta kriittistä huolto- ja korjaamisosaamista kotimaiseen teollisuuteen.

“F-35-hankkeen teollinen yhteistyö luo huoltovarmuuden näkökulmasta kriittistä huolto- ja korjaamisosaamista kotimaiseen teollisuuteen. Lisäksi se synnyttää kotimaahan merkittävää osaamista F135-moottorin kokoonpanosta ja testauksesta”, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

F-35-hankkeen teollisen yhteistyön arvioitu suora kotimainen työllisyysvaikutus on kaikkiaan 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta. F-35-hankkeen teolliseen yhteistyöhön sisältyvät kyvyt ja toiminnot rakentuvat asteittain vuoden 2030 loppuun mennessä.

“Kansallisen puolustuskykymme ja huoltovarmuutemme vahvistamisen ohella työllisyysvaikutus Suomessa on lähes 6000 henkilötyövuotta”, Häkkänen sanoo.

Finnairin hallitus päätti johdon ja asiantuntijoiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta kaudesta

Johdon ja asiantuntijoiden suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä

Finnairin hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelmansa uudesta kaudesta, joka käsittää vuodet 2024–2026. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Järjestelmä on tarkoitettu Finnairin johtoryhmälle sekä muulle johdolle ja asiantuntijoille. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa osallistujia työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa heitä yhtiöön.

Vuosittain alkaviin ohjelmiin sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelmasta mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot toimitetaan osallistujille yhtenä eränä suoritusjakson jälkeen, ja ne ovat vapaasti luovutettavissa. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan osallistujille keväällä 2027.

Johtoryhmän jäsenten odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Vuosia 2024–2026 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat osakekohtainen tulos, vapaa kassavirta sekä CO2-päästöt/myydyt tonnikilometrit (CO2/RTK) (polttoainetehokkuus).

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2024–2026 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään noin 118 000 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä toimitetaan osallistujille osakkeina.

Vuodet 2024–2026 kattavaan ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 75 henkilöä.

Finnairin vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu

Finnair Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 on julkaistu tänään 19.2.2024. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Finnair julkaisee erikseen Finnair Oyj:n hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävän Taloudellinen tieto 2023 -raportin myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Raportin formaatti on Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot sekä yhtiön tunnistetiedot on merkitty iXBRL-merkein. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Finnairin suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Finnair on tänään lisäksi julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Kaikki yllä mainitut selvitykset ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostoina, ja ne löytyvät myös Finnairin verkkosivustolta osoitteesta https://investors.finnair.com/fi/reports-and-presentations.

Lisäksi Finnairin vuosikertomus 2023 on julkaistu tänään Finnairin verkkosivustolla. Vuosikertomus sisältää myös kaikki edellä mainitut julkaisut (ESEF-raporttia lukuun ottamatta) sekä GRI-standardeihin (Global Reporting Initiative) viitaten laaditut vastuullisuustiedot.

Saskylle lupa lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt SASKY koulutuskuntayhtymälle (Saskylle) oikeuden järjestää lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon koulutusta. Päätös tulee voimaan 1.8.2024 ja koulutus on tarkoitus aloittaa vielä vuoden 2024 aikana.

Merkittävä lentokonetekniikan kouluttaja

Sasky Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on koulutettu lentokoneasennuksen eri tutkintomuotoja 1980 -luvulta lähtien aikuiskoulutuksena ja monimuotokoulutuksena. Syksystä 2023 lähtien lentokoneasennuksen perustutkintokoulutusta on annettu myös peruskoulunsa juuri päättäneille. Lentokonetekniikan koulutus Saskyssa tapahtuu Mänttä-Vilppulan Sassissa. Sasky on merkittävä lentokonetekniikan kouluttaja, sillä se kouluttaa lentokoneasentajia osastutkinnoista perustutkintoon ja ammattitutkintoon asti ja järjestämisluvan muutoksen myötä jatkossa myös alan erikoisammattitutkintoon.

Erikoisammattitutkinnon myötä joustava etenemispolku asiantuntijatehtäviin

Sasky perusteli hakemustaan mm. sillä, että lentokonetekniikan koulutuksilla halutaan työelämälähtöisesti vastata koulutetun henkilökunnan kysyntään. Lentokonetekniikan pitovoiman lisäämiseksi on tärkeää, että lentokoneasennuksen osatutkinnon tai perustutkinnon sekä lentokonetekniikan ammattitutkinnon suorittaneilla henkilöillä olisi joustava etenemispolku asiantuntijatehtäviin lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon myötä. Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon avulla lentokoneasentajia voidaan kouluttaa opetustehtäviin, tuotannon läheisiksi toimihenkilöiksi, tuotannon / huollon suunnittelijoiksi ja erityisteknologioiden sekä laadunvarmistuksen asiantuntijoiksi.

Ainoa alan erikoisammattitutkintokoulutuksen tarjoaja Pirkanmaalla

OKM katsoi, että lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon järjestämisluvan myöntäminen oli tarpeellista, kun otetaan huomioon alueellinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta. Muilla koulutuksen järjestäjillä Pirkanmaalla ei ole kyseistä järjestämislupaa. OKM pyysi hakemukseen lausuntoa ilmailu- ja merenkulkualan työelämätoimikunnalta, joka puolsi Saskyn osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa haettavan tutkinnon osalta.